هیات مدیره سازمان مردم نهاد NGO دوستاران اوای طبیعت استان تهران

 
تاریخ : چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳
درجلسه 1393/12/27  هیات مدیره سازمان مردم نهاد دوستاران اوای طیبعت استان تهران تعین شد

 

 

 

 

 1- فرهار مقیمی رئیس هیات مدیره

2- محمد شرافت مدیر عامل 

3- فاطمه عربشاهی نائب رئیس

4- ابراهم محمدی خزانه دار

5-سید حمیدخلفی عضوهیات مدیره

6- مهدی فرقانی پور عضو البدل هیات مدیره

7- سکینه علی اکبریعضو البدل هیات مدیره

8-شبنم حکمت جو باررس

9-سیامک چهارمحالی  بازرس عضو البدل

/ 0 نظر / 40 بازدید