اولین شناسنامه در ایران وساوه

 ثبت احوال در جهان قرن ۱۹ میلادی شروع: درایران  در سال ۱۳۰۵ هجری شمسی  شروع و"اولین شناسامه در تهران ودرتاریح ۳۰/۹/۱۲۹۷ به نام دختری به نام فاطمه ایرانی توسط ثبت احوال صادر  و درشهرستان ساوه در سال ۱۳۰۵ افتتاح و 

 

  اولین شناسنامه  به تاریخ ۱۸/۴/ ۱۲۶۵  -  فرد چهل ساله به نام معصوم علی پریشان چهره صادر شد .ساوه به هشت بخش ۱- ساوه ۲- کوهپایه ۳-زرند ۴-جعفر اباد ۵- نوبران ( مرلقان چای -بیات ) ۷- خرقان ۸- مرکزی تقسیم بندی داشته

/ 0 نظر / 33 بازدید