تجلیل از فعالان اجتماعی سازمان های مردم نهاد (NGO ) در سطح 22 منظقه تهران

 

 

 

تجلیل از فعالان اجتماعی سازمان های مردم نهاد  در سطح 22 منظقه در مورخ 1393/12.23 ساعت 15 روز شنبه درمحل ستاد سازمان مردم نهاد  تهران برزگ توسط سرکار خانم دکتر الهه راستگو رئیس ستاد توان افزایی وحمایت از فقالیت سازمان مردم نهاد شهر تهران بعمل امد

 

 دوستاران اوای طبیعت استان تهران ونماینگی در کل کشور وخارج از کشور

www.ngo22.ir

/ 0 نظر / 30 بازدید