اولین توافق فی مابین دوستاران آوای طبیعت استان تهران با اداره اموزش وپرورش منطقه

 

اولین توافق فی مابین دوستاران آوای طبیعت استان تهران با اداره اموزش وپرورش منطقه 5

 

پیرامون آموزش دانش آموزان میثاق اندیشه ایجاد مدرسه محیط زیست وسالم بعمل امد


 

 

 

عکس مهندس محمد شرافت

/ 0 نظر / 86 بازدید