جلسه هئیت مدیره خانه خیرین ایران

 
تاریخ : سه شنبه سی ام دی 1393

سومین جلسه  هئیت مدیره خانه خیرین ایران از ساعت 9 صبح  الی 16/2 روز سه شنبه مورخ   1393/10/30 با حضور اعضای   در خانه خیرین در تهران  تشکیل گردید

 

ومصوبات شامل 

1-معرفی اقای مرادی به عنوان قائم مقام مدیر عامل انتخاب ومعرفی شد

2- بررس اساسنامه جدید خانه خیرین  ایران

3-تصویب سایت خانه خیرین ایران بامشارکت 31 استان کشور وکل شهرستان ها

4- مصوب صدور کارت شناسایی اعضای خانه خیرین ایران

5-پیگیری زمین جهت احداث خانه خیرین ایران

6-پیگیری ملاقات خانه خیرین باریس سازمان بهزیستی کشور وریاست جمهوری

7- اقای عشقی ثانی بعنوان مشاور خانه خیرین ایران  انتخاب ومعرفی شد

 

 

با حضور اعضای

اعضاء هیت مدیر نام و نام خانوادگی                     نماینده استان                  
1 -آقای سید علی اکبرتوکلی                        استان تهران                           
2- خانم زهرا الستی                               استان خراسان رضوی                     
3-آقای عبدلعلی شمس                             استان فارس    غیبت مجاز                         
4- آقای محمود نژاد                                        استان تهران                              
5- خانم قدسیه بنی واهب                              استان کرمان                              
6- خانم فاطمه حسن آبادی                         استان کرمانشاه                        
7- آقای سید محمود میر ابوالقاسمی                استان یزد                              
8- آقای اسماعیل علیخانی                            استان اصفهان                            
9- آقای محمد شرافت                                     استان مرکزی                                                           -----------------------------------------------------------------------------------

10- اقای مرادی بعنوان قائم مقام مدیر عامل

11- اقای عشقی ثانی بعنوان مشاور خانه خیرین

12 - اقای بهروزه مهمان استان مازرندان در جلسه حضور داشتند

 

/ 0 نظر / 32 بازدید