کیفیت پسته ساوه با مراکز پسته‌خیز کشور برابری می‌کند

کیفیت پسته ساوه با مراکز پسته‌خیز کشور برابری می‌کند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه گفت: کیفیت پسته‌های ساوه با پسته‌های استان‌های پسته‌خیز کشور از لحاظ طعم، شکل و اندازه برابری می‌کند.
/ 0 نظر / 32 بازدید