برای نخستین بار در کشور کاربرد عملی عقیم سازی کرم گلوگاه انار با استفاده پرتو گ

 

 

عقیم سازی کرم گلوگاه انار با استفاده از پرتو گاما محقق شد             ساوه - ایرنا- عضو هیات علمی پژوهشکده کشاورزی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای گفت: برای نخستین بار در کشور کاربرد عملی عقیم سازی کرم گلوگاه انار با استفاده از پرتو گاما در شهرستان ساوه محقق شد.
 

        

            

                'محمود سوف باف' روز شنبه در حاشیه آیین رونمایی از طرح کنترل کرم گلوگاه انار با روش عقیم سازی در ساوه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این طرح به مدت پنج سال با مشارکت ایستگاه تحقیقات انار ساوه در دو مرحله اجرا شد.
وی اظهار کرد: در مرحله نخست این طرح، با استفاده از پرتو یون ساز (گاما) کرم گلوگاه به عنوان مهم ترین آفت انار عقیم می شود و شب پره ای که از پروانه کرم گلوگاه انار به وجود می آید توانایی باروری ندارد.
وی بیان کرد: در این پروژه پروانه های نر را جمع آوری و به میزان زیاد پرورش می دهند و در آزمایشگاه برای عقیم سازی آنها اقدام و سپس در باغ رها می کنند.
مجری این طرح گفت: با این پروژه در جفت گیری اختلال ایجاد شده و میزان آفت تا سطح قابل قبولی پایین می آید.
سوف باف گفت: با این اقدام جمعیت پروانه کرم گلوگاه انار کاهش یافته و آفت کنترل شده و نمی تواند خسارت اقتصادی به میوه انار بزند.
وی افزود: در مرحله دوم این طرح، شب پره از آزمایشگاه به طبیعت (باغ ایزوله) در مساحت سه هکتار شامل یک هزار و 800 اصله درخت بارده انار منتقل شد.
وی اظهار کرد: در نتیجه اجرای این طرح در دو سال متوالی شاهد کاهش حدود 20 درصدی کرم گلوگاه انار در باغ ایزوله بودیم.
مجری طرح کنترل کرم گلوگاه انار با روش عقیم سازی گفت: کرم گلوگاه انار مهمترین ترین آفت انار در کشور محسوب می شود که به میزان قابل توجهی به محصول انار صدمه وارد می کند.
سوف باف گفت: اجرای این طرح در باغ های بارده این شهرستان نیازمند حمایت

 

/ 0 نظر / 28 بازدید