همکاری ومشارکت مبنا ومحیط زیست وسازمان مردم نهاد

 
تاریخ : یکشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۴
اولین نشت تیم مدیریتی مبنا سازمان مهندس دزفولی ودکتر رازانی  و با  مهندس درویش مدیر کل آموزش ومشارکتهای مردم سازمان محیط زیست و مهندس  شرافت مدیر عامل دوستان اوای طبیعت استان تهران

 

درخصوص خدمات ارزش افزوده مخابراتی در امور زیست محیطی انجام شد 


/ 0 نظر / 65 بازدید