مهندس محمد شرافت بعنوان نماینده سازمان مردم نهادشهرستان ساوه

در جلسه سازمان مردم نهاد شهرستان ساوه در مورخ 1393/12/17 یکشنبه ساعت 11صبح در فرمانداری شهرستان ساوه برگزارشد اقای مهندس محمد شرافت بعنوان نماینده سازمان مردم نهادشهرستان ساوه بمدت دو سال انتخاب شدند
/ 0 نظر / 28 بازدید