صنعت گردشگری در ساوه

صتعت گردشگری ساوه
گردشگری در شهرستان ساوه

نویسنده: مهندس محمد شرافت ساوجی

درشهرستان ساوه در کیلومتر ۱۱۵ تهران با داشتن ۴۰۰ اثر ملی ثبت داده شده وهمچنین تاریخ ۷۰۰۰ ساله میتوان با بهسازی ومشارکت مردم وهمکاری دولت زمینه جلب صنعت گردشگری داخلی وخارجی ایجاد نمود.

/ 0 نظر / 28 بازدید