انتخابات خانه خیرین ایران

 
تاریخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393
انتخابات اعضای هیات مدیره خانه خیرین ایران  با حضور کلیه اعضا و اقای خیر خواه  بهزیستی کشور درساعت 16 مورخ  1393/8/27

اقای سید علی اکبر توکلی                     ریس هیات مدیره

اقای عبدلعلی  شمس                           نایت ریس

اقای علی همت محمود نزاد                    خزانه دار

اقای محمد شرافت                               منشی

خانم زهرا الستی                                 عضو

خانم قدسیه بنی واهب                         عضو

خانم فاطمه حسن ابادی                       عضو

اقای سید محمود میر ابوالقاسمی          عضو

اقا ی اسماعیل علیخانی                     عضو  

اقای سید عیسی سید نقوی              باررس

اقای فریده  امین اسلامی                  باررس

اقای نبی اله عشقی ثانی                 مدیر عامل

بمدت یکسال انتخاب شدند

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید