حکیم تیلیم خان دیوانی – یادنامه حکیم تیلیم خان اسدا... امیری
نامداران ساوجی جلداول - طبیب عشق - سیاست مدن ج دوم - طبیب سرافراز - سرّ موزون - دیوان میرزا ابوالفضل ساوجی - کنزالحقایق محمدحسین اکبری
قفس اگر طلا باشد - نرده بان سوگواره علیرضا اطلاقی
ساوه در گذر تاریخ -منظومه تیلیم خان و مهری خانم- خانواده خوشبخت و فرزند موفق- رازهای تربیت فرزند که همه والدین باید بدانند- مهارتهای شاد زیستن- مهارتهای زندگی سالم - مهارتهای اجتماعی اخلاقی زندگی- یادگیری و مهارت اساسی زندگی- پزوهشگری در آموزش- مهارتهای حل مسئله - مهارتهای انتقادی- مهارتهای اساسی زندگی برتر- مهارتهای برقراری ارتباط موثر- مهارتهای کلاس داری بزرگسالان-آداب معاشرت برای همه- مهارتهای سخنرانی و سخن گفتن- مهارتهای دوستیابی- خرقان قطعه ای از سرزمین ماد- خسرو امیرحسینی
توحید از منظر اندیشه دوران معاصر - کشتی هدایت - چهارده معصوم - مشعل های هدایت - آشنایی با چهارده معصوم ابراهیم آخوندی
ادبیات تطبیقی با تکیه برمقازنه ملک الشعرا ابوالحسن امین مقدسی
گل وازه های زندگی - نگرشی برادیان الهی - علی(ع) جانشین پیامبرخاتم حسین اسلامی
شناخت محمدرضا امامی
سیری درساوه احمدابراهیمی شیرکوهی
حضرت مهدی از ظهور تا پیروزی - عوامل همبستگی ملی - از ملک تاملکوت – خدمت رسانی درآموزه های دینی - اهمیت حضور زنان درمساجد سید حسین تقوی
خود آموز مبانی موسیقی محسن جوکار
پژوهشی دردیوان حیاتی کرمانی - همراه خواجه با گل نوروز فاطمه جهانگردی
آوه درگذرتاریخ عباس حضرتی
حکایت عشق – بررسی عناصرداستانی ایرانی حسین حداد
نقش علوم محیطی درتوسعه فناوری های هسته ای کشور داود حبیبی
سیاست امام علی و حسنین ع عبدا... خانقلی همدانی
غروب - نه سال عاشقی علی اصغرذاکری
نامه ساوه مرتضی ذکائی
جستاری درگویش ساوه - زیباتراز بهشت محمدعلی رحیمی
غزل - غزل خورشید محمدحسین رحیمی
حریرسخن سیده طاهره سیدی
فرهنگ مردم کوهپایه ساوه عبدا... سالاری
کلیات نسیم بهشت – آموزش و تربیت اخلاقی و معنوی اعضاء و جوارح آدمی علی سعیدی
خدمت به مهمون قناق حورمت تیلیم خان امیرسهرابی
قارامیل شعرترکی علی سیفی
روستایی باستانی پیک درگذرزمان مسلم شهیدیان
تاریخ آب و آبرسانی درساوه دو جلد محمدشرافت
علامه عسگری،پژوهشگرحدیث - ام المعارف اسلامی حسین صبوحی
نوای محبت ولی ا... صفری
گلواژه های اهل بیت (ع) - زیارتنامه امامزاده سیداسحاق - آستان مقدس امامزاده اسماعیل - بارگاه ملکوتی امامزاده سیدعلی اصغر - گلپونه های شعرو ادب - ساوه سرزمین مقدس علی اصغرعابدین
فرهنگ شعرشاملو جلال عباسی
مجموعه اشعارآوای عشق خسرو عابدین
آشنایی با اصول سرپرستی - مدیریت و رهبری آموزشی - مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی - مدیریت درکلاس درس - مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش غلامرضا عزیزی
دیوان اشعار شهاب الدین عمعق بخارائی شهاب الدین عمعق
شراره های دل - دیوان سمندرساوجی ابوالقاسم فخاریان
نگارش و گلواژه هایی از ادب فارسی درس دانشگاهی - زبان و ادبیات فارسی(دانشگاهی) - سیمای منوچهردرشاهنامه و برخی متون تاریخی منیژه فلاحی
دیوان اشعارحاج ابوالفضل قاضی اسدی ابوالفضل قاضی اسدی
سایه روشن های ویدر حمیدکرمی
عبرتها درسیره امام حسین(ع) دوجلد - دانستنیهای انسان درسه جلد - سیری درخلافت و فضائل علی ع حسین مطهری - اعظم مطهری
رنگ ها و سایه ها - پشت صحنه آبی - شهداما شوکران - قصه انسان و پایداری اش - از بامداد - پیرامون زندگی و آثار شاملو - گفتگو با نجف دریابندی - سایه ام را بردیوار جا گذاشتم - ازپشت شیشه های کوچک رنگی - شناختنامه مسعود کیمیائی جلد 1 و 2 مهدی مظفری ساوجی
نارستان و طبیعت ساوه معماری انار ژاکلین میرصادقی
گفته ها و ناگفته ها بهروز مبصری
ملودی پژواک یک فریاد - همنفس بارانی نرگس رضا ملائی
دانه ای از هزاردانه سرخ محمدتقی مؤذن فرد
ساوه شهرباستانی در دوجلد - تاریخچه زندگی سلمان ساوجی - گلبرگ ادب احمدنعمتی
خاطرات یک خبرنگار سعید نیکوکار
چگونه خود و دیگران را بهتربشناسیم جعفرنبوی زاده نمازی

مفتاح الاسرار - دانشنامه زبان و ادبیات فارسی ازبکستان - مرادالعارفین – فرهنگ لغات مخفف سفردرآینه - تاثیرزبان فارسی برزبان ازبکی - فرهنگ فارسی ازبکی - کلیات سلمان ساوجی

عباسعلی وفائی