جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۹:۲۸

ویژیگی ساوه برای پایتخت ۱- داشتن ازاد راه ساوه -تهران ۲- قرار گرفتن در شاهراه شمال - جنوب - غرب - شرق ومرکز کشور ۳- نزدیک بودن به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۴- داشتن وصعیت جغرافیای مناسب برای ایجاد ساخت وساز ومکان در شان مرکز پایتخت جمهوری اسلامی و جهان اسلام ۵- قدمت تاریخ بیش از ۷۰۰۰ ساله ۶- ساوه درجهان بنام ُساوه شناخته شده ۷- امنیت اجتماعی وسیاسی خوب ۸-قطب صنعتی بین المللی شناخته شده ۹- قطب کشاورزی ودامپروی بین المللی (انار ساوه... ) جهانی ۱۰ - داشتن شرایط مناسب ومتنوع توسعه صنعت گردشگری جهانی ۱۱- داشتن اب هوای چهار فصل با توجه ۱۲- اجرای طرح شهر سالم وروستای سالم با مشارکت مردم ودولت وسازمان جهانی بهداشت ۱۳ - بیش از ۲۰ مرکز اموزش عالی وعلمی دانشگاهی در شهرستان ساوه ۱۴ - ساوه مقام سوم خیرات وموقوفات از نظر حجمی در سطح کشور 15- نزدیکی متروی تهران که اکنون تا شهرک پرند رسیده است . 16-× عبور راه آهن تهران سنندج - کربلا از زرندیه و ساوه 17 -عبور راه آهن تهران جنوب از زرندیه و ساوه ...... تهیه کننده محمد شرافت