مصاحبه شبکه وبلاگ نویسان استان مرکزی با آقای مهندس محمد شرافت

 

 
 

گفتگو یا محمد شرافت وبلاگنویس فعال استان مرکزی:
برای آغاز صحبت، لطفا در ابتدا خویش را معرفی کرده سپس بفرمایید در چه مقطع سنی هستید و در چه مقطعی تحصیل می کنید؟
اینجانب محمد شرافت باز نشسته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ساوه هستم.

 

 
مصاحبه شبکه وبلاگ نویسان استان مرکزی با آقای مهندس محمد شرافت