موفقیت دانش آموزان دوره اول متوسطه در المپیاد ورزشی سما سراسر کشور

 

در المپیاد ورزشی دانش آموزن سما سراسر کشور که در اردیبهشت ماه سالجاری در چالوس برگزار شد دانش آموزان عضو تیم منطقه 5 سما موفق به کسب مقام گردیدند
دراین دوره از مسابقات دانش آموزان در دو رشته شنا و فوتسال به رقابت پرداختند که در نهایت آقای حسام الدین رحمانی دانش آموز پایه سوم راهنمایی از ساوه در شنای 50 متر مقام سوم انفرادی وتیم منطقه 5 سما در رشته شنا با مربیگری مسئول تربیت بدنی سما واحد ساوه و با عضویت دانش آموزان مهران مسن و حسام الدین رحمانی از ساوه مقام اول تیمی را در سطح کشور بدست آوردندودرمجموع تیم منطقه 5 سما با عضویت 2 نفر از دانش آموزان ساوه مقام سوم کشوری را دررشته فوتسال بدست آوردند