خیرین مدرسه ساز ساوه :ساوچیان مقام اول استان مرکزی مقام دوم کشور جمهوری اسلامی ایران

 در شهرستان ساوه  : ۸۵ نفر خیرین  مدرسه ساز شناسایی شده---۴۵۰۰۰  نفر  دانش اموزدر سال تحصلیلی ۱۳۸۹- ۱۳۹۰   مشغول تحصیل --- ۲۲۸باب ساختمان مدرسه اماده--- ۵۳ میلیارد ریال  مشارکت خیرین مدرسه در چهارمین جشنواره سال ۱۳۸۹ بود --- در پنجمین جشنواره مشارکت خیرین مدرسه ساز  در سال۱۳۹۰ در ۳۰/۳/۱۳۹۰  در شهرستان ساوه؟؟؟؟؟