ساماندهی اشتغال معتادان بهبودیافته از دغدغه های ستاد مبارزه با مواد مخدر است

تهران- ایرنا- دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر صیانت از خانواده معتادان، اشتغال معتادان و پذیرش جامعه را نگرانی های ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد.