برزگ خاندان شیخ اسلامی ساوه ای درگذشت

 

اقا سید اسماعیل ناصر شیخ اسلامی فرزند سید محمد مقلب به اقا سید کوچک ساوجی اجداد ایشان دز زمان علامه مجلسی بزرگ بنا بر درخواست مردم ساوه ازسبزوار به ساوه عزیمت نموده ودر منصب شیخ اسلامی محل ومرجع واستفتا  مردم بودند  ودر خانواده  اهل علم وتقوا وفصلیت وابسته به خاندان مرحوم حضرت ایت الله علامه عسگری وحضرت ایت الله اقا سید محمد صالح تهجدی افتخارات جهان اسلام هستند

شجره نامه خاندان شیخ اسلامی

 

 

 

[ دوشنبه نوزدهم آبان 1393 ] [ 4:48 ] [ محمد شرافت ]